บริษัท ไทยเซชิน อี.เอ็น.เอฟ จำกัด

ลูกค้า

บริษัท ไทยเซชิน  อี.เอ็น.เอฟ จำกัด (THAI SESHIN E.N.F. CO.,LTD)
399 หมู่ที่ 2 ถนน สายหุบบอน ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี โทร: 03 8411 116

โครงการ

เป็นงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 1000 KVA 22 KV ระบบไฟแรงต่ำพิเศษ 400 – 460 V พร้อมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำและงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500 KVA 22 KV 380 – 400 V พร้อมงานซ่อมแซมระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงทั้งโรงงาน

มูลค่างานทั้งสิ้น

5,000,000 บาทเศษ