บริษัท นาคากาวา เซอิซากุโจ จำกัด

ลูกค้า

บริษัท นาคากาวา เซอิซากุโจ (ประเทศไทย) จำกัด
(NAKAGAWA SANGYO CO.,LTD)
700/62 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 ประเทศไทย
โทร: 098 260 1643

โครงการ

งานหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 1000kva 22kv. 3Ph.

มูลค่างานทั้งสิ้น

321,000 บาทถ้วน