บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

ลูกค้า

บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด (GRANLINE INNOVATION CO.,LTD)
252 ซ.ลาดพร้าว 64 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร: 02 5381 102 เว็บไซต์: www.gli.co.th

โครงการ

งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ สถานีสูบน้ำพระโขนง

มูลค่างานทั้งสิ้น

433,600 บาทถ้วน