บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี จำกัด

ลูกค้า

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี ประเทศไทย จำกัด
(DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY THAILAND CO.,LTD)
700/241 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะชลบุรี ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160 โทร: 03 846 8441

โครงการ

งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500kva. 3Ph.

มูลค่างานทั้งสิ้น

825,728 บาทถ้วน