บริษัท ไทยรัฐกิจ จำกัด
206/7 หมู่ 8 ตำบล คลองกิ่ว อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220
096-1722 637
038 202 080
info@thairattakit.co.th
www.thairattakit.co.th