thairattakit-transformer2(1)
thairattakit-mdb
thairattakit-service222
thairattakit-transformer

บริการของบริษัท

product_thairattakit(1)

– จำหน่าย ติดตั้ง รับซื้อ รับซ่อม และแลกเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง มือหนึ่ง และมือสอง
– รับปักเสาพาดสาย
– จำหน่ายตู้ MDB ตู้ MDB ของใหม่มือสอง รับแลกเปลี่ยนตู้ MDB
– รับติดตั้งไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
– จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงทุกชนิด
– ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
– ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสหกรรม

การบริการหลังการขาย

บริษัท ไทยรัฐกิจ จำกัด มีนโยบายเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ
ในคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัท โดยผู้ปฎิบัติงานทีมงานมือ
อาชีพตลอดระยะเวลาการให้บริการ

– บริการตรวจเช็คตลอดอายุการใช้งาน
– ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ
– กรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
– เปลี่ยนอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า
– เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
– หม้อแปลงไฟฟ้าทุกขนาดรับประกัน 10 ปี
– อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงรับประกัน 1 ปี
– MDB รับประกัน 1 ปี

product_thairattakit_02

โครงการล่าสุด

บริษัท ฟอร์ม เมดิคอล จำกัด

Read More

บริษัท พระอินทร์อีควิปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด

Read More

บริษัท ซี เอส เค พลาสติก จำกัด

Read More

บริษัท ไทยเพลเล็ทไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด

Read More

บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

Read More

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี จำกัด

Read More

บริษัท ไทยเซชิน อี.เอ็น.เอฟ จำกัด

Read More

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

Read More

บริษัท นาคากาวา เซอิซากุโจ จำกัด

Read More

ลูกค้าของเรา

 
 

หม้อแปลงไฟฟ้าของเรา

30

30 kVA

250

250 kVA

500 PROMOTION

500 kVA

100

100 kVA

315

315 kVA

800

800 kVA

160

160 kVA

400

400 kVA

1000 PROMOTION

1000 kVA